De Artonde och Nittonde Tilläggen

Title: De Artonde och Nittonde Tilläggen
Location: Norge, Meninghetssentret, Hyttegatan 4, Kongsberg
Description: Kurs med Johannes Källman.
Curt Källman nämnde tilläggen under några av hans senare föredrag. Curt och Johannes Källman utarbetade tillsammans en fortsättningskurs med dessa två tillägg.
Det Artonde & Nittonde Tillägget är inga nya principer utan erfarenheter som kan upplevas som ett resultat av de 17 principernas fullbordan i livet och konsten. Tilläggen ”knyter ihop säcken” och sammanfattar viktig kunskap om Källan till de 17 principerna och om vår inneboende, skaparkraft.

Kursavgift: 1100, Norska kronor. Betalas kontant.
Anmälan och frågor: Anna Helene Landsverk tel. +47 32 76 53 24 eller mobil +47 98 63 12 91. Randi Kjeldsen tel. +47 95 23 57 68

Start Date: 2012-10-20
Start Time: 10:00
End Date: 2012-10-21
End Time: 16:00

Comments are closed.