Dharmakurs

Title: Dharmakurs
Location: Finland, Helsingfors
Description: En ny Vedic Art fördjupningskurs kurs med Johannes Källman!
Föredragen är vid detta kurstillfälle på engelska med finsk översättning. Kursen kommer till Sverige nästa år.

Ordet DHARMA kan förklaras som vår personliga livsväg eller våra aktiva handlingar. Skapandet kan vara en väg till ökad självkännedom och kontakt med vårt inre själv. Att hitta sin egen sanning.
När vi utrycker Dharma i vårt skapande hittar vi också ett personligt utryck i måleriet. Det blir då en stark drivkraft att fortsätta skapa och verkligen gå på djupet.
När det som vi målar känns meningsfullt för oss kommer vår teknik att utvecklas helt naturligt.
Under kursen fördjupar vi oss speciellt i Vedic Arts sjätte, femtonde och sextonde princip. Principer som kan hjälpas oss i resan mot ett personligt utryck i måleriet och ge även ge insikter i livet.
Dharma är en av grundpelarna i den vediska kulturen. UnderDharma-kursen får vi även en inblick i den vediska kunskapen. Kursprogrammet är utarbetad av Johannes Källman med ett stort tack till Curt Källman och kunskapen om de 17 principerna.
Kursen Dharma introduceras i Sverige år 2013.
Se www.se.vedicart.com
Välkommen hälsar Johannes Källman

Start Date: 2012-11-17
Start Time: 10:00
End Date: 2012-11-18
End Time: 16:00

Comments are closed.