Vedic Art lärarseminarium

Title: Vedic Art lärarseminarium
Location: Stockholm, Folkkulturcentrum
Description: En helg med inspiration för Vedic Art lärare! Flera olika föreläsare medverkar.
Under seminariet blir det tid att måla och skapa mellan föredragen. Vedic Art lärare från hela Sverige kommer att få möjligheter att lära känna varandra och utbyta erfarenheter.
Under lördagen kommer fokus att ligga på rollen som Vedic Art lärare, kursverksamhetoch skapandeprocessen. På söndagen går vi vidare med fördjupning inom ämnet denvediska kunskapen, som är Vedic Arts ursprung.  Kursavgiften är 1500 kronor.(inkl moms för privatperson och exkl moms för företag). KURSEN ÄR FULLBOKAD! Om du vill anmäla dig till en köplats vänligen maila johannes@vedicart.com eller ring 0709-68 4771
Start Date: 2012-11-03
Start Time: 10:00
End Date: 2012-11-04
End Time: 16:00

Comments are closed.