TECKNINGSKURS – Grundläggande kurs i teckning

Title: TECKNINGSKURS – Grundläggande kurs i teckning
Location: Parboäng Gård, södra Öland
Description: En fristående Vedic Art fortsättningskurs i samarbete med Vedic
Art Ölandskurser. Kursen är utarbetad av Maria Imre Andersson med i samråd med Curt Källman.

Kursbeskrivning av Maria Imre Andersson:

Jag inbjuder Dig till en teckningskurs som jag hoppas kommer att ge dig lust att fatta pennan och börja att teckna mera med glädje, än med en känsla av “kamp”. Min uppfattning är att tecknandet är en väldigt bra och grundläggande kunskap inom all konstnärlighet och att det också kan användas när man målar i olika slags tekniker och med olika färger, akryl, olja eller t ex akvarell, tempera och gouache.

Jag kommer att berätta lite om mina egna erfarenheter kring att teckna och rita, och hur jag genom åren har skapat mig några (kanske lite) okonventionella metoder för att nå in till min “bildbank” och lusten att teckna mycket. I kursen kommer jag visa några olika sätt hur man kan rita av människan, ansiktet och kroppen, kroppens delar mm. I mån av tid kommer vi också att tala lite om perspektiv samt ljus och skugga.

Här finns inga krav på ett exakt avbildande eller att man ska kunna rita och
teckna fotografiskt.

Det finns enligt min erfarenhet både en “inre väg” som man kan hitta ochfölja; en inre väg till olika motiv som man vill rita eller kanske förtydliga och måla i en tavla man håller på med. Det finns också flera bra “yttre hjälpmedel” som man kan använda sig av och
som ger en hjälp till att sedan “måla det man ser”.

Jag har många gånger genom åren upptäckt olika motiv i mina målningar. Det kan ha varit ansikten, kroppar, landskap eller föremål av olika slag. Genom att jag ville “ge detta liv” i tavlan som jag för tillfället målade på så satt jag ofta och ritade i ett block vid sidan av,
och blev på det viset stärkt i min uppfattning om att det är mycket värdefullt att teckna och rita.

För mig blev detta ett sätt att öva på och få in känslan för olika motiv som dykt upp i målningarna. Ett sätt att fördjupa sitt måleri kan vara genom att teckna, öva att avbildaoch rita mycket . Det är en väg man kan utveckla sitt måleri på – en väg som jag alltid tyckt
varit mycket rolig!

Jag hoppas att jag kan inspirera Dig till att känna detsamma! Kursen anpassas så att det ska finnas utrymme för egna funderingar och
frågor. I mån av tid kommer hjälp med olika motiv som Ni funderar över att finnas,
och om gruppen och enskilda gruppdeltagare vill det, så pratar vi också om de motiv som dyker upp för er.

Det vore fantastiskt om kraven på att teckna på “rätt sätt” minimeras – och det istället blir lustfyllt med linjen och formen och mellanrummet i tecknandet.

Material som du tar med:
*Papper eller block – ritblock och/eller skissblock. Gärna olika storlekar
*Blyertspennor gärna i flera olika mjukheter /t ex 2H H HB 2B etc och
*Färgpennor.
*Suddgummi och linjal

Kursmaterial kommer att delas ut på kursen.

3 kurstillfällen: Kvällstid om ca 2 – 2,5 timmar per gång – i mån av behov
utökas tiden och ett extra kurstillfälle kan anordnas om så önskas.

Pris: 800 kr inkl moms för privatpersoner och 1000 kr inkl. moms för företag.

Lärare: Maria Imre Andersson

För mer information om kursens innehåll – 070-3032091
www.nil.se / http://www.nil.se/vedic_art_information_och_kurser.html

Kursanmälan sker till Vedic Art Ölandskurser, mail: anmoland@vedicart.com,
Start Date: 2013-07-14
Start Time: 18:00
End Date: 2013-07-16
End Time: 21:00

Comments are closed.