De Artonde & Nittonde Tilläggen

Title: De Artonde & Nittonde Tilläggen
Location: Varberg, Trälövsläge
Description: Vedic Arts Artonde & Nittonde Tillägg med lärarkurs block A/B som möjligt tillval.
Curt Källman nämnde tilläggen under några av hans senare föredrag.
Curt och Johannes Källman utarbetade tillsammans en fortsättningskurs med dessa två tillägg.

Det Artonde & Nittonde Tillägget är inga nya principer utan erfarenheter som kan upplevas som ett resultat av de 17 principernas fullbordan i livet och konsten. Tilläggen ”knyter ihop säcken” och sammanfattar viktig kunskap om Källan till de 17 principerna och om vår inneboende, skaparkraft.

EjaMärtas Gård, Träslövsläge. Lärarkurs block A/B erbjuds som tillval.
Tider: Lördag-söndag 10 -16:00.
Kursavgift: 1100 kr inkl moms för privatperson och 1375 kr inkl moms för företag . Ett lärarblock kostar 3500 kr inkl. moms för privatpersoner och 4375 kr inkl. moms för företag. Kursen med 18-19 tilläggen ingår i priset om du går lärarkurs.
Anmälan och frågor: Vid kursanmälan uppger du namn, fullständig adress, e-post och telefonnummer. Avbokning får ske senast 10 dagar innan kursstart. Anmälan är därefter bindande. Kontaktperson:Eva Sundberg, mail: alltrmjligt48@hotmail.com
Start Date: 2014-03-08
Start Time: 10:00
End Date: 2014-03-09
End Time: 16:00

Comments are closed.