De Fyra Vediska Grundpelarna

Title: De Fyra Vediska Grundpelarna
Location: Trelleborg, Jordberga
Description: Kamakurs-Torsdag
Kama betyder kärlek.Genom skapandet kan vi både uttrycka och erfara kärlek. I mötet mellan skaparen, processen och skapelsen kan magi uppstå. Under Kamakursen fördjupar vi oss i begreppet kärlek i relation till livet, konsten och de 17 principerna. KAMA är den av de fyra grundpelarna i den Vediska kunskapen.

Arthakurs-Fredag
Artha betyder Rikedom och resurser. Kurs om hur vi kan befria oss från begränsningar och leva, skapa och njuta av den materiella världen utan att förlora oss i begränsningar. En Vedisk text som Curt har valt ut ingår kursen . ARTHA är en av de fyra grundpelarna i den Vediska kunskapen.

Dharmakurs-lördag
En ny Vedic Art kurs med Johannes Källman. Ordet DHARMA kan förklaras som vår personliga livsväg eller våra aktiva handlingar. Skapandet kan vara en väg till ökad självkännedom och kontakt med vårt inre själv. Att hitta sin egen sanning. När vi utrycker Dharma i vårt skapande hittar vi också ett personligt utryck i måleriet. Det blir då en stark drivkraft att fortsätta skapa och verkligen gå på djupet. När det som vi målar känns meningsfullt för oss kommer vår teknik att utvecklas helt naturligt. Dharma är en av grundpelarna i den vediska kulturen.

Mokshakurs-Söndag
Moksha betyder befrielse från begränsningar. Konstnären har ofta inom sig en stävan efter frihet både i sitt liv och i det skapande uttrycket. Hur kan vi inom oss själva erfara frihet i begränsningarnas värld? Under mokshakursen går vi igenom hur vi kan använda principerna och skapandet under resan mot ett förhoppningsvis friare liv. I kursmaterialet ingår en vedisk text som Curt valt ut speciellt för denna kurs. MOKSHA är en av de fyra Vediska grundpelarna.

Ta gärna med färgpenslar, färger, smådukar, ritblock, pennor, målarduk och anteckningsbok. Stafflier finns.
Kursavgift: 600 kr per dag eller 1800 kr för alla fyra dagarna. obs!Exkl. moms för företag.
Anmälan och frågor: Vid kursanmälan uppger du namn, fullständig adress, e-post och telefonnummer. Avbokning får ske senast 10 dagar innan kursstart. Anmälan är därefter bindande.
Kontaktperson: Johannes Källman, mobil 0709-68 47 71, e-post: johannes@vedicart.com
Start Date: 2014-05-29
Start Time: 10:00
End Date: 2014-06-01
End Time: 17:00

Comments are closed.