Kamakurs

Title: Kamakurs
Location: Stockholm
Description: Kamakurs
Kama betyder kärlek.Genom skapandet kan vi både uttrycka och erfara kärlek. I mötet mellan skaparen, processen och skapelsen kan magi uppstå. Under Kamakursen fördjupar vi oss i begreppet kärlek i relation till livet, konsten och de 17 principerna. KAMA är den av de fyra grundpelarna i den Vediska kunskapen.

Tider: fredag 10 -16:00.
Kursavgift: 650 kr inkl moms för privatperson och 812 kr inkl moms för företag.
Anmälan och frågor: Vid kursanmälan uppger du namn, fullständig adress, e-post och telefonnummer. Avbokning får ske senast 10 dagar innan kursstart. Anmälan är därefter bindande. Kontaktperson: Johannes Källman, mobil 0709-68 47 71, e-post: johannes@vedicart.com

För att kunna gå de ovanstående fördjupningskurserna ska du ha gått Vedic Arts grundkurs och fått de 17 principerna.
Ta gärna med färgpenslar, smådukar, ritblock, pennor och anteckningsbok.
Det kommer finnas möjlighet att måla i mindre format vid bord.
Start Time: 10:00
Date: 2014-09-19
End Time: 16:00

Comments are closed.