De Artonde och Nittonde Tilläggen

Title: De Artonde och Nittonde Tilläggen
Location: Helsingfors Finland
Description: Vedic Arts Artonde & Nittonde Tillägg
Curt Källman, Johannes far och grundare av Vedic Art, skapade tillsammans med Johannes denna fördjupningskurs.

Det Artonde & Nittonde Tillägget är inga nya principer utan erfarenheter som kan upplevas som ett resultat av de 17 principernas fullbordan i livet och konsten. Tilläggen ”knyter ihop säcken” och sammanfattar viktig kunskap om källan till de 17 principerna och om vår inneboende, skaparkraft.
Kursavgift 150 Euro. Avbokning får ske senast 10 dagar innan kursstart. Anmälan är därefter bindande. Kontaktperson: Johannes Källman, mobil 0709-68 47 71, e-post: johannes@vedicart.com
Start Date: 2015-03-28
Start Time: 10:00
End Date: 2015-03-29
End Time: 16:00

Comments are closed.