Dharmakurs

Title: Dharmakurs
Location: Falun
Description:
Vedic Art fördjupningskurs. Lärarkurs block A/B erbjuds som tillval. En ny Vedic Art kurs med Johannes Källman. Ordet DHARMA kan förklaras som vår personliga livsväg eller våra aktiva handlingar. Skapandet kan vara en väg till ökad självkännedom och kontakt med vårt inre själv. Att hitta sin egen sanning. När vi utrycker Dharma i vårt skapande hittar vi också ett personligt utryck i måleriet. Det blir då en stark drivkraft att fortsätta skapa och verkligen gå på djupet. När det som vi målar känns meningsfullt för oss kommer vår teknik att utvecklas helt naturligt. Under kursen fördjupar vi oss speciellt i Vedic Arts sjätte, femtonde och sextonde princip. Principer som kan hjälpas oss i resan mot ett personligt utryck i måleriet och ge även ge insikter i livet. Dharma är en av grundpelarna i den vediska kulturen. Under Dharma-kursen får vi även en inblick i den vediska kunskapen. Kursprogrammet är utarbetad av Johannes Källman med ett stort tack till Curt Källman och kunskapen om de 17 principerna.
Tider: Lördag-söndag 10 -16:00.
Kursavgift: Pris: 1100 kr för privatperson. 1375 kr för företag(inkl. moms). Ett lärarblock kostar 3500 kr för privatpersoner och 4375 kr för företag(inkl. moms)Anmälan och frågor: Vid kursanmälan uppger du namn, fullständig adress, e-post och telefonnummer. Avbokning får ske senast 10dagar innan kursstart. Kontaktperson: Maria-Nil Imre-Andersson Tel: 070-303 20 91 E-mail: maria.imre@nilbild.se

Lärarkurs block C Borås 25-26 april 2015
Start Date: 2015-04-11
Start Time: 10:00
End Date: 2015-04-12
End Time: 16:00

Comments are closed.