Teckningskursen Drawing without Boundaries

Title: Teckningskursen Drawing without Boundaries
Location: Öland, Gamlegärde
Description: ”Drawing without Boundaries”

Vill du teckna på samma sätt som Du lärt dig att måla?

Vi sår nu ytterligare ett frö på Öland i samband med Vedic Art kurserna.
Kom och släpp loss tillsammans i en kvällskurs där vi där vi tecknar bortom tanke och intellekt på samma sätt som i måleriet.

Vi rör oss i den vackra Öländska floran.
Har du redan gått en teckningskurs under vintern, får du djupare kunskap och andra uppgifter eller teman att jobba med.

Vi tecknar med känsla och hjärta, i kontakt med djupa minnen och kanske också med det som hindrar oss från att våga teckna fullt ut. Vi förflyttas ur punkten av tystnad och låter pennan utforska de kosmiska punkterna av vibration, dynamik och expansion. Introduceras i tecknandets formvärld. Utforskar, upplever och transformerar allt till ett eget uttryck.

Kursen berör dig på samma sätt som ”de 17”.

För dig som alltid har tecknat.
För dig som aldrig har tecknat.

Du behöver ha gått igenom de 17 principerna i Vedic Art för att kunna vara med.
Vi repeterar Namn och Form under söndagen. Grunden för att kunna tillgodogöra sig DwB.

Att närma sig teckningen på samma sätt som måleriet, var en idé som skapades av Curt Källman och utvecklades genom Maija Pitz-Kooponen till ”Drawing without Boundaries”

Kursen var tänkt att presenteras av Curt Källman under 2011. Livet ville något annat. Fröet såddes, vårdades och växte fram genom Maija Pitz-Kooponen, grundaren av AAVA, Finska Vedic Art Academien. Hennes hängivna arbete resulterar nu i fler Vedic Art-utbildade teckningslärare i Sverige.

Varmt och hjärtligt välkomna!
“Den som behärskar form behärskar rymd” //C.K.
Dagar : Söndag – torsdag
Tider : Kl 16.00-18.30
Material : Skissblock i olika storlekar, pennvässare och mjuka stift eller pennor
Kläder efter väder
Sitt eller liggunderlag/egen stol vid skissande och studier utomhus, valfritt.

Lärare på kursen är Gaila Sundlin

Kursavgift: Pris: 700 kr för privatperson. 875 kr för företag(inkl. moms).

Anmälan och frågor: Vid kursanmälan uppger du namn, fullständig adress, e-post och telefonnummer. Johannes Källman, mobil 0709-68 47 71, e-post: johannes@vedicart.com

Start Date: 2015-07-19
Start Time: 16:00
End Date: 2015-07-23
End Time: 18:30

Comments are closed.