”Drawing without Boundaries” med Gaila Sundlin

Title: ”Drawing without Boundaries” med Gaila Sundlin
Location: Gamlegärde Öland
Description: ”Drawing without Boundaries”
Kom och släpp loss tillsammans i en kvällskurs där vi där vi tecknar bortom tanke och intellekt på samma sätt som i måleriet.

Del 1. stillhet växt- och form
Har du redan gått del 1 tidigare får du djupare kunskap och andra uppgifter eller teman att jobba med.

Vi börjar minnas hur vi tecknar från hjärtats kunskap, i kontakt med djupa minnen och kanske också med det som hindrar oss från att våga teckna fullt ut.

Vi förflyttas ur punkten av tystnad och låter pennan utforska de kosmiska punkterna av vibration, dynamik och expansion. Introduceras i tecknandets formvärld. Utforskar, upplever och transformerar allt till ett eget uttryck.

Kursen berör dig på samma sätt som ”de 17”.

För dig som alltid har tecknat.
För dig som aldrig har tecknat.

Du behöver ha gått igenom de 17 principerna i Vedic Art för att kunna vara med.

Vi repeterar Namn och Form under söndagen. Grunden för att kunna dyka in i konsten tillsammans med pennor och färg.

Att närma sig teckningen på samma sätt som måleriet, var en idé som skapades av Curt Källman och utvecklades genom Maija Pitz-Kooponen till ”Drawing without Boundaries”

Kursen var tänkt att presenteras av Curt Källman under 2011. Livet ville något annat. Fröet såddes, vårdades och växte fram genom Maija Pitz-Kooponen, grundaren av AAVA, Finska Vedic Art Academien. Hennes hängivna arbete resulterar nu i fler Vedic Art-utbildade teckningslärare i Sverige.

Varmt och hjärtligt välkomna!
“Den som behärskar form behärskar rymd” //C.K.

Dagar : Måndag – torsdag
Tider : Kl 17.00-19.00
Material : Skissblock i olika storlekar, pennvässare och mjuka stift eller pennor
Kläder efter väder. Om du vill, kan du ha med sitt eller liggunderlag.
Vi rör oss i den vackra Öländska floran

Priser inkl. moms 1200kr för privatperson och 1500 kr företag.

Lärare på kursen är Gaila Sundlin

Anmälan och frågor: Vid kursanmälan uppger du namn, fullständig adress, e-post och telefonnummer. Johannes Källman, mobil 0709-68 47 71, e-post: johannes@vedicart.com

Start Date: 2016-07-25
Start Time: 17:00
End Date: 2016-07-28
End Time: 19.00

Comments are closed.