Skaparen och Nuet

Title: Skaparen och Nuet
Location: Edebäck Värmland
Description: Skaparen och Nuet, Edebäck Värmland 17-18 September 2016.
Fördjupningskurs för dig som gått grundkursen. Kurspris inkl. moms:1300 kr/privatperson. Företag 1625 kr. Kontaktperson: Annika Erneström Mobil: 076-810 97 90. Email: annika.ernestrom@spray.se

Skaparen och Nuet
En fördjupningskurs med De Artonde och Nittonde stegen i Vedic Art!
Dag ett är temat Skaparkraften….vår drivkraft, inre resurser och skaparglädje lockar fram “skaparen” inom oss!
Hur vi kan använda vår unika potential för att leva ett mer kreativt liv!
“Skapa i nuet” är temat på dag två! Hur använder vi konsten och de 17 Principerna för att befria oss från prestationskrav, att leva här och nu och finna glädjen i att leva och skapa? Under kursen fördjupar vi oss i kunskapen om våra redskap, kreativa processer och drivkrafter i konsten och livet!

Material till fördjupningskursen

För att kunna gå de ovanstående fördjupningskurserna ska du ha gått Vedic Arts grundkurs och fått de 17 principerna.
Ta gärna med färgpenslar, smådukar, ritblock, pennor och anteckningsbok.
Det kommer finnas möjlighet att måla i mindre format vid bord.
Start Date: 2016-09-17
Start Time: 10:00
End Date: 2016-09-18
End Time: 16:00

Comments are closed.