Skaparen och Nuet

Title: Skaparen och Nuet
Location: Paris Frankrike
Description: Brahman och Atman-Skaparen och Nuet
En fördjupningskurs med De Artonde och Nittonde stegen i Vedic Art!
“Skaparen och nuet är fördjupningsstegen 18-19.
Dag ett är temat Skaparkraften….vår drivkraft, inre resurser och skaparglädje lockar fram “skaparen” inom oss!
Hur vi kan använda vår unika potential för att leva ett mer kreativt liv!
“Skapa i nuet” är temat på dag två! Hur använder vi konsten och de 17 Principerna för att befria oss från prestationskrav, att leva här och nu och finna glädjen i att leva och skapa? Under kursen fördjupar vi oss i kunskapen om våra redskap, kreativa processer och drivkrafter i konsten och livet!
Skaparen och Varandet, Paris 5-6 november 2016. Fördjupningskurs för dig som gått grundkursen. Kurspris 150 Euro/1300 SEK. Undervisning på svenska med fransk tolk. Kontaktperson: Johannes Källman, mobil 0709-68 47 71, e-post: johannes@vedicart.com. Läs mer detaljer i kurskalendern http://se.vedicart.com/kalender/
Start Date: 2016-11-05
Start Time: 10:00
End Date: 2016-11-06
End Time: 16:00

Comments are closed.