Vidareutbildning för Lärare block C

Title: Vidareutbildning för Lärare block C
Location: Ljusdal Hälsningland
Description: Vidareutbildning Vedic Art Lärare block C, Ljusdal 1-2 oktober 2016.. För dig som är Vedic Art Lärare. Pris 2500 kr för privatpersoner.
Anmälan: Renèe Breig, E-post:renee@breig.se, mobil: 0709-28 65 61, hemsida: art.reneebreig.com
Vidareutbildning för Vedic Art lärare, block C med Johannes Källman
•En kurs för dig som gått lärarkursen.
•På lärarkurs block C vidareutbildar oss i hur man håller egna fortsättningskurser med fördjupning, repetition och Tilläggen till principerna.
•Vi går igenom hur man kan samtala med kursdeltagarna om deras målningar. Under kursen får vi också en inblick i de Sex Vedangas och hur man kan ge en introduktionskurs till dem. Vedangas är en kunskap från Veda som fördjupar förståelsen av de 17 Principerna.
• Block C vänder sig till både nya och mer erfarna lärare. Lärarkurs block C är obligatorisk för all nya lärare som önskar behörighet att hålla fortsättningskurser från år 2015.

Start Date: 2016-10-01
Start Time: 10:00
End Date: 2016-10-02
End Time: 16:00

Comments are closed.