Livets 17 Principer, Edebäck Värmland 7-8 oktober

Title: Livets 17 Principer, Edebäck Värmland 7-8 oktober
Description:
Description: Livets 17 Principer, Edebäck Värmland 7-8 oktober 2017
“Konsten att leva” ! För dig som gått grundkursen. Kurspris 1400 kr för privatpersoner. Kontaktperson: Annika Erneström Mobil: 076-810 97 90. Email: annika.ernestrom@spray.se
Konsten att leva! Vi går djupare in på hur vi kan använda de 17 Stegen/Principerna i vårt dagliga liv och hur de kan tillföra kreativitet, personlig utveckling och glädje i vårt liv. Principerna ger en djupare förståelse för både arbete, projekt och relationer. För livskonstnärer.

För dig som gått grundkurs och fortsättningskurs erbjuder vi också denna helg möjlighet att delta i Lärarkursens första del: Lärarutbildning Block A.
Start Date: 2017-10-06
Start Time: 10:00
End Date: 2017-10-07
End Time: 16:00

Comments are closed.