Livets 17 Principer, Edebäck Värmland 6-7 oktober

Title: Livets 17 Principer, Edebäck Värmland 6-7 oktober
Description: Livets 17 Principer, Edebäck Värmland 6-7 oktober 2017
“Konsten att leva” ! För dig som gått grundkursen. Kurspris 1400 kr för privatpersoner. Kontaktperson: Annika Erneström Mobil: 076-810 97 90. Email: annika.ernestrom@spray.se

Konsten att leva! Vi går djupare in på hur vi kan använda de 17 Stegen/Principerna i vårt dagliga liv och hur de kan tillföra kreativitet, personlig utveckling och glädje i vårt liv. Principerna ger en djupare förståelse för både arbete, projekt och relationer. För livskonstnärer.
Start Time: 10:00
Date: 2017-10-06
End Time: 16:00

Comments are closed.