Livets 17 Principer, Edebäck Värmland 7-8 oktober

Title: Livets 17 Principer, Edebäck Värmland 7-8 oktober
Location: Edebäck
Description: Livets 17 Principer, Edebäck Värmland 7-8 oktober 2017

“Konsten att leva” ! För dig som gått grundkursen. Kurspris 1400 kr för privatpersoner.

Kontaktperson: Annika Erneström Mobil: 076-810 97 90. Email: annika.ernestrom@spray.se

Konsten att leva! Vi går djupare in på hur vi kan använda de 17 Stegen/Principerna i vårt dagliga liv och hur de kan tillföra kreativitet, personlig utveckling och glädje i vårt liv. Principerna ger en djupare förståelse för både arbete, projekt och relationer. För livskonstnärer

LÄRARKURS
För dig som gått grundkurs och fortsättningskurs erbjuder vi också denna helg möjlighet att delta i Lärarkursens första del: Lärarutbildning Block A.

Start Date: 2017-10-07
Start Time: 10:00
End Date: 2017-10-08
End Time: 16:00

Comments are closed.