För lärare

På denna sida finns officiell information för Vedic Art-lärare. Informationen vänder sig också till alla som är intresserade av att bli Vedic Art-lärare i framtiden.

Vedic Art lärarutbildning i Sverige >>

För att kunna gå lärarkursen ska du ha gått grundkursen och fortsättningskursen. Efter lärarutbildningen har du möjlighet att hålla egna grundkurser. Kursen hålls på veckoslut i olika städer samt på Öland sommartid. Kursledare är Johannes Källman eller andra certifierade lärarhandledare.

Hitta lärare och kurser i Sverige >>

På Vedic Arts lärarsajt finns information om Vedic Art-lärare i Sverige och deras kurser och om Vedic Arts målarlokaler och gallerier.

Här kan alla Vedic Art-lärare lägga upp sina kontaktuppgifter och information om sina kurser.

Gunnar Strandh
e-post: Info@VedicArt.se

Lärarmaterial och kursintyg

Yvonne Svensson
e-post: gallerikaxig@icloud.com

Certifierade handledare för lärarutbildningen >>

Endast certifierade lärarhandledare är behöriga att utbilda Vedic Art-lärare.

Aktiva handledare för lärarutbildningen >>

Lärarhandledarna på denna lista har regelbundet genomfört lärarkurser under de senaste åren. De planerar eller beräknas vara aktiva även framöver. De annonserar regelbundet om sina lärarkurser via Lärarsajten vedicart.se, via egna hemsidor eller sociala medier.

Riktlinjer för Vedic Art-kurser

Vägledande uppgifter om priser och kursuppläggning för Vedic Art-kurser

Vedic Arts lärarsajt

På lärarsajten kan alla Vedic Art-lärare lägga upp sina kontaktuppgifter och information om sina egna kurser

Utbildningar för Vedic Art-lärare

Lärarfortbildning, block C

För dig som är Vedic Art-lärare. Fokus ligger på fortsättningskurserna och samtal kring målningar.

Datum och plats
Läs mer >>

Priser inklusive moms
Som veckoslutskurs: privatperson 4 500 kr (företag 5 625 kr)
En hel kursvecka: privatperson 5 500 kr (företag 6 875 kr)

Barn-och familjekurser

För Vedic Art-lärare som vill hålla grundkurs för barn och barnfamiljer.
Rinnie Crossler är utbildningsansvarig.

Skulpturkurs, Vedic Art

För Vedic Art-lärare som vill undervisa i skulptur.
Anita Ejrup är utbildningsansvarig.

Teckna utan gränser

Hålls på engelska med kursens grundare Maija Pitz Koponen.

Teckningskurs – Namn och form

Kommer att finnas tillgänglig preliminärt år 2018-2019.

Distansutbildningar på nätet via Skype/Zoom Nyhet!

Endast certifierade handledare från Vedic Arts lärarutbildning eller särskilt erfarna lärare, kan bli certifierade för att hålla distansutbildningar i Vedic Art. Särskilt tillstånd och en genomgången, specialanpassad, lärarfortbildning krävs.

Inspelning av lektioner eller skriftlig förmedling av utbildningarna är inte tillåten. Utbildningen sker live online.

MENY
VEDIC ART LÄRARUTBILDNING I SVERIGE
HITTA LÄRARE OCH KURSER I SVERIGE
CERTIFIERADE LÄRARHANDLEDARE
 AKTIVA LÄRARHANDLEDARE
RIKTLINJER FÖR VEDIC ART-KURSER
 VEDIC ARTS LÄRARSAJT
 LÄRARKURSER OCH LÄRARFORTBILDNINGAR
 Curt Källman, världens första Vedic Art lärare.
 front-pic03

!cid_A4D2ACE9-6EFC-4F23-86D6-660BE5613DD7

Curt Källmans metod