Riktlinjer för Vedic Art-kurser

Priser

Vägledande priser för Vedic Art kurser i Sverige.  Alla priser anges inkl. moms. Priserna avser kurser i privat regi, genom egen firma eller hobbyföretag.

Kompletta kurser

Grundkurs

Lägsta pris: 2 000 kr (företag 2 500 kr)

Högsta pris: 4 500 kr (företag 5 625 kr)

Total kurslängd: Minimum 6 dagar och 30 timmars kurstid

Fortsättningskurs

Lägsta pris : 1 500 kr (företag 1 875 kr)

Högsta pris: 3 500 kr (företag 4 375 kr)

Total kurslängd: Minimum 4 dagar och 20 timmars kurstid.

Ovanstående kurspriser gäller både veckoslutskurser, veckokurser och kvällskurser.

Prisexempel: För en komplett grundkurs/fortsättningskurs på totalt tre helger (sex dagar) och ett dagspris på 600 kr blir priset 3 600 kr.

Priser för företagare

Lärare eller kursarrangör med momsregistrerat  företag, kan fakturera enligt företagspris för kursdeltagare som betalar som företag. Detta gäller även lärarutbildning. Priset för företag är 25 % högre än ordinarie pris, motsvarande momsen.

Repetition av kurser

Repeterande kursdeltagare kan debiteras fullt pris, erbjudas reducerat pris, eller att repetera gratis.

Undantag från de officiella kurspriserna

De vägledande kurspriserna gäller inte för följande kursupplägg eller målgrupper
Företag
Skolor
Studieförbund
Organisationer
Barn-och familjekurser
Kurser utomlands
Lärare från utlandet som undervisar utländska grupper i Sverige
Kombinationer av olika kurser under samma tidsperiod
Kurser där konstnärsmaterial ingår
Kurser som hålls i ett lågintensivt tidsupplägg i undervisningen
Privatundervisning

Rabatter

För ålderspensionär, sjuk-och förtidspensionärer, långtidssjukskrivna  och studenter kan rabatt ges. Individuella rabatter är möjliga.

Hur bestäms priserna?

Lägsta och högsta rekommenderade pris för olika kurser i Vedic Arts program, bestäms och uppdateras av Vedic Art Sverige. Lägsta pris sätts med respekt för både metodens status och för lärarnas arbete. Högsta pris är satt med hänsyn till att Vedic Arts utbildningar ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Prisregleringen är laglig eftersom Curt Källmans metod Vedic Art® är ett privatägt skyddat varumärke. Alla rättigheter är reserverade.

Kurslängd

Kurslängden i Sverige följer internationell standard för Vedic Arts utbildningar. Antalet angivna kurstimmar (à 60 minuter) innefattar både teori och praktik. Kurserna har haft samma kurslängd och praktiskt upplägg sedan 1990-talet.

Grundkurs

Kurslängden ska vara minst 6 dagars utbildning och 30 timmars kurstid.
Vid kvällskurs bör grundkursen genomföras under minst 30 kurstimmar. Kurslängden med både teori och praktik ska alltid vara minst 30 kurstimmar, oberoende av upplägg.

Fortsättningskurs

Kurslängden ska vara minst 4 dagars utbildning och 20 timmars kurstid
Vid kvällskurs bör fortsättningskursen genomföras under minst 20 kurstimmar. Kurslängden med både teori och praktik ska alltid vara minst 20 kurstimmar, oberoende av upplägg.

Kurstimmar och hela kursdagar

Vid kursupplägg som avser hela kursdagar (veckoslutskurser och veckokurser) ska grund- och fortsättningskurs genomföras under ett fastställt antal dagar. Detta för att det inte ska bli för långa kursdagar med för många kurstimmar per dag. Det minsta antalet kurstimmar (à 60 minuter) syftar till att kursdeltagarna ska få tillräckligt med tid, för att utan stress, få uppleva både måleriet och föredragen under kurserna.

Kvällskurser

Vid kvällskurser bör antalet studietimmar vara minst 30 timmar för grundkurs och 20 timmar för fortsättningskurs.
 

!cid_A4D2ACE9-6EFC-4F23-86D6-660BE5613DD7