Kursbeskrivningar

GRUNDKURS >>

FORTRSÄTTNINGSKURS >>

INTRODUKTION TILL SKAPARKRAFTERNA >>

TEMAKURSER >>

FÖRDJUPNINGSKURSER>>

FRISTÅENDE KURSER >>

LÄRARUTBILDNINGAR >>

MENY

VEDIC ART – CURT KÄLLMANS METOD

LÄRARUTBILDNINGAR

KURSANMÄLAN

Grundkurs

Det första steget i Vedic Art. Inga förkunskaper krävs. Här får vi, för första gången, uppleva de 17 principerna, Vedic Art-metodens kreativa praktiska övningar och kravlösa förhållningsätt. Grundkursen utarbetades av metodens grundare Curt Källman åren 1974-1988.

De första kompletta grundkurserna introducerades av Curt i Skåne 1988. Kurslängden på grundkursen är numera minst sex dagar och 30 timmars kurstid.

Fortsättningskurs – fördjupning, repetition och tillägg till principerna.

För dig som gått hela grundkursen. Fortsättningskursen innehåller föredrag med fördjupning av metodens kärninnehåll, repetition av Principerna samt genomgång Curt Källmans poetiska tillägg.  På fortsättningskursen ska också läraren erbjuda möjligheten till kursdeltagarna att få samtala med läraren enskilt om den skapande processen.

Fortsättningskursen utarbetades av Curt Källman på 1990-talet. Kurslängden på fortsättningskursen är minst fyra dagar och 20 timmars kurstid.

Introduktionskurs till Skaparkrafterna

För dig som gått grundkursen och fortsättningskursen.

Kortare introduktionskurs till Konstens Vedangor – Skaparkrafterna©. Kursens teman är: Utrycksbehov, Kunskap, Transformation, Reflektion, Möt dig själv och Expansion. Kursinnehållet fördjupas i relation till livet, konsten och De 17 principerna. Fördjupningskursen utvecklades av Curt och Johannes Källman. Kursen hålls av lärare som gått lärarfördjupningen. Kursen blev färdig i sin nuvarande form på 2010-talet.


Temakurser

För dig som gått grundkursen. Kursledare är Johannes Källman.

Livets principer

Konsten att leva! Vi går djupare in på hur vi kan använda de 17 stegen/principerna i vårt dagliga liv och hur de kan tillföra kreativitet, personlig utveckling och glädje i vårt liv. Principerna ger en djupare förståelse för både arbete, projekt och relationer. För livskonstnärer!

Kursstart våren 2017! Kursen Livets Principer© är utvecklad av Johannes Källman.

Kärlek – Kama

Principernas som vårt redskap för att älska det vi gör, oss själva och befria oss från rädsla för förluster! Kärlek utan villkor, krav och rädslor i konsten och livet! Johannes Källman är lärare.

Kursen Kärlek – Kama© är utvecklad av Curt Källman.

Resurser – Artha

“Vad har pengar med rikedom att göra?” Hur kan vi använda konsten och de 17 principerna för att leva ett “rikare liv”! Om att uppfylla våra önskningar, ta vara på våra resurser och kreativa energi! Johannes Källman är lärare.

Kursen Resurser – Artha© är utvecklad av Curt Källman.

Självförverkligande – Dharma

Vår inre potential är större än vad vi någonsin kan tro! Principerna och skapandet ger oss konkreta verktyg för att lära känna oss själva, hitta de viktiga målen och en djupare mening i livet. Johannes Källman är lärare.

Kursen Självförverkligande – Dharma© är utvecklad av Curt Källman.

Frihet – Moksha

Principernas väg till Frihet från ett begränsat liv och tänkande! Vi går igenom de viktigaste orsakerna till varför vi känner oss begränsade i måleriet och hur vi kan ta bort dessa begränsningar! Konsten som en nyckel till ett friare liv! Johannes Källman är lärare.

Kursen Frihet – Moksha© är utvecklad av Curt Källman.

Livets fyra drivkrafter

Kombinerade teman. Principernas och konstens väg till Kärlek, Resurser, Självförverkligande och frihet!. Johannes Källman är lärare. Innehållet bygger på fyra grundpelare från den vediska filosofin.

Kursen Livets fyra drivkrafter© är utvecklad av Curt Källman.

UPP


Fördjupningskurser

För dig som gått grundkursen och fortsättningskursen.

Skaparkrafterna – Konstens Vedangor

Kursen innefattar begreppen Utrycksbehov, Kunskap, Transformation, Reflektion, Möt dig själv och Expansion. Kursinnehållet fördjupas i relation till livet, konsten och De 17 principerna. Fördjupningskursen utvecklades av Curt och Johannes Källman. Kursledare är Johannes Källman, Gunnar Strandh eller Maija Pitz Koponen.

Skaparen i människan

Skaparkraften…vår drivkraft, inre resurser och skaparglädje lockar fram “skaparen” inom oss!

Hur vi kan använda vår unika potential för att leva ett mer kreativt liv! Kursens andra del fokuserar på nuet, helheten mellan uppbyggande, transformerande och nedbrytande krafter. Baserat på Curt Källmans program med de Artonde och Nittonde tilläggen (ej nya principer). Kursledare är Johannes Källman.

UPP


Fristående kurser

Inga förkunskaper krävs för att delta.
Utbildningarna är skapade av Curt Källman. De är certifierade utbildningar som bygger på Curt Källmans och Vedic Art-metodens förhållningsätt. Kursledarna har speciellt tillstånd eller utbildning för att hålla de olika kurserna.

Namn och form – teckningskurs

Teckning på ett kravlöst sätt enligt Curt Källmans modell. En kombination av traditionella teckningsövningar med nya infallsvinklar samt övningar.

Namn och form – teckningskurs© är utarbetad av Curt Källman.

Teckna utan gränser

Kursen utvecklar vår förmåga att teckna och väver in livet och personlig utveckling i teckningstemat.

Teckna utan gränser© är utvecklad av Curt Källman och Maija Pitz Koponen, Finland. Ursprunglig kurstitel: Drawing without boundaries.

Rymdkursen

Måla en egen tavla som visar hur stjärnhimlen såg ut vid ditt födelseögonblick! En lekfull workshop som kan ge självinsikter.

Rymdkursen© är utvecklad av Curt Källman.

Lärarutbildningar >>

UPP

Curt Källman

!cid_A4D2ACE9-6EFC-4F23-86D6-660BE5613DD7

Curt Källmans metod