Vedic Art – Tema- och fördjupningskurser

Fördjupning av de 17 principerna och Curt Källmans metod, inriktat på konstnärlig och personlig utveckling. Kurserna är utarbetade av Curt Källman eller Johannes Källman.

Temakurser

För dig som gått grundkursen. Kursledare är Johannes Källman.

Livets principer
Konsten att leva! Vi går djupare in på hur vi kan använda de 17 stegen/principerna i vårt dagliga liv och hur de kan tillföra kreativitet, personlig utveckling och glädje i vårt liv. Principerna ger en djupare förståelse för både arbete, projekt och relationer. För livskonstnärer! Kursstart våren 2017! Kursen Livets Principer© är utvecklad av Johannes Källman.

Kärlek – Kama
Principernas som vårt redskap för att älska det vi gör, oss själva och befria oss från rädsla för förluster!
Kärlek utan villkor, krav och rädslor i konsten och livet! Johannes Källman är lärare. Kursen Kärlek – Kama©  är utvecklad av Curt Källman.

Resurser – Artha
“Vad har pengar med rikedom att göra?” Hur kan vi använda konsten och de 17 principerna för att leva ett “rikare liv”!
Om att uppfylla våra önskningar, ta vara på våra resurser och kreativa energi! Johannes Källman är lärare. Kursen  Resurser – Artha©  är utvecklad av Curt Källman.

Självförverkligande – Dharma
Vår inre potential är större än vad vi någonsin kan tro! Principerna och skapandet ger oss konkreta verktyg för att lära känna oss själva, hitta de viktiga målen och en djupare mening i livet. Johannes Källman är lärare. Kursen Självförverkligande – Dharma©  är utvecklad av Curt Källman.

Frihet – Moksha
Principernas väg till Frihet från ett begränsat liv och tänkande! Vi går igenom de viktigaste orsakerna till varför vi känner oss begränsade i måleriet och hur vi kan ta bort dessa begränsningar! Konsten som en nyckel till ett friare liv! Johannes Källman är lärare. Kursen Frihet – Moksha© är utvecklad av Curt Källman.

Livets fyra drivkrafter
Kombinerade teman. Principernas och konstens väg till Kärlek, Resurser, Självförverkligande och Frihet!. Johannes Källman är lärare. Innehållet bygger på fyra grundpelare från den vediska filosofin. Kursen Livets fyra Drivkrafter© är utvecklad av Curt Källman. blog1

Fördjupningskurser

För dig som gått grundkursen och fortsättningskursen. Kursledare är Johannes Källman.

Skaparkrafterna – Konstens Vedangor
Kursen innefattar begreppen Utryckbehov, Kunskap, Transformation, Reflektion, Möt dig själv och Expansion. Kursinnehållet fördjupas i relation till livet, konsten och de 17 principerna. Lärare är Johannes Källman, Gunnar Strandh eller Maija Pitz Koponen. Skaparkrafterna – Konstens Vedangor© är utarbetad av Curt Källman.

Skaparen i människan 
Skaparkraften….vår drivkraft, inre resurser och skaparglädje lockar fram “skaparen” inom oss!
Hur vi kan använda vår unika potential  för att leva ett mer kreativt liv! Kursens andra del fokuserar på nuet, helheten mellan uppbyggande, transformerande och nedbrytande krafter. Innehållet är baserat på Curt Källmans program med De Artonde och Nittonde tilläggen. Dessa begrepp är inga nya principer utan ett fördjupningsprogram inom Vedic Art.

Material till kurserna

Ta gärna med färgpenslar, mindre dukar, ritblock, pennor och anteckningsbok.
Det kommer finnas möjlighet att måla i mindre format vid bord. I vissa fall kan det finnas tillgång till ateljé med stafflier.  
Tillbaka till menyn