Kurser med Johannes

Vill du arrangera…
en lärarkurs, temakurs eller fördjupningskurs?
Om det finns intresserade  kursdeltagare och en lokal, så kan Johannes komma till dig och hålla kurs. Du som organiserar kursen, får själv delta utan kostnad!

Kontakta Johannes Källman
e-postadress: johannes@vedicart.com
tel: 0709 68 47 71
MENY

TEMA- OCH FÖRDJUPNINGSKURSER

LÄRARKURSER OCH LÄRARFORTBILDNINGAR

VECKOKURSER PÅ ÖLAND

VEDIC ART-KURSER I SVERIGE

Johannes Källman är son till metodens grundare, Curt Källman. Johannes har varit aktiv inom utbildningarna hela sitt vuxna liv och genomfört hundratals kurser. Han är utbildningsansvarig för Vedic Art-kurserna och kontaktperson för Vedic Art-metoden internationellt sedan år 2010.
Hans vision är att metoden ska expandera “medvetet” och med bibehållen kvalitet, ut i hela världen! De 17 grundläggande aspekterna i utbildningen, principerna, ska bevaras tillsammans med metodens effektiva konstnärliga övningar och unika förhållningsätt. För att främja metodens syfte: konstnärlig och personligt utveckling!

Curt Källmans metod