Tema- och fördjupningskurser

Översikt

Hagfors 29-30 september 2018 – Frihet “Moksha”

Kongsberg Norge 27-28 oktober 2018- “Dharma”

Göteborg 10-11 november 2018 – Livets Principer

Avesta 24-25 november 2018- Frihet “Moksha”

Läs mer om kurserna i Kalendern >>

Kurskalendern uppdateras fortlöpande!

Kurser

 

Hagfors, 29-30 september 2018, Frihet “Moksha”

För dig som gått grundkursen.

Temakurs med  Johannes Källman.

Pris 1 500 kr (företag 1 875 kr)

Anmälan till: Annika Erneström, Mobil: 076-810 97 90. Email: annika.ernestrom@spray.se.

*Lärarutbildning Block B(del två) erbjuds parallellt som tillval för dig som har gått Lärarutbildning Block A

_____________________________________________________________________________________

Kongsberg,  Norge, 27-28 oktober 2018 –  Kärlek “Kama”

För dig som gått grundkursen

Temakurs med  Johannes Källman.

Pris 1 500 NOK

Anmälan till: se Norges hemsida http://www.vedicart.no/

_____________________________________________________________________________________

Göteborg, 10-11 november 2018,  Livets Principer

För dig som gått grundkursen

Temakurs med  Johannes Källman.

Pris 1 500 kr (företag 1 875 kr)

Anmälan till:  Bodil Maria: bodilmaria@gmail.com

*Lärarfortbildning Block C (lärarbehörighet Fortsättningskursen) erbjuds parallellt för dig som är Vedic Art lärare.

_____________________________________________________________________________________

Avesta, 24-25 november 2018, Frihet “Moksha”

För dig som gått grundkursen.

Temakurs med  Johannes Källman.

Pris 1 500 kr (företag 1 875 kr)

Anmälan till: Annica Andersson 
 annicaandersson16@gmail.com 
073-976 73 65 

 

_____________________________________________________________________________________

 

Inför kursen

Fakturering & betalningsvillkor

Vänligen uppge fakturaadress, personnummer och kontaktuppgifter vid anmälan.
Vedic Art fakturerar via Fort Nox Finans. Fakturan kommer med brev tidigast en vecka innan kursen och senast en månad efter kursen.

Regler för bokning/avbokning

Avbokning är kostnadsfri fram till tio dagar innan kursen. Därefter är anmälan bindande och full avgift faktureras.

Material till kurserna
Ta gärna med färger färgpenslar, mindre dukar, ritblock, pennor och anteckningsbok. Det kommer finnas tid att måla sittande vid bord.

Varmt välkommen!


Läs mer om kurserna i Kalendern >>

MENY
KALENDERN
TEMAKURSER – INNEHÅLL
FÖRDJUPNINGSKURSER – INNEHÅLL

TEMAKURSER – INNEHÅLL

För dig som gått grundkursen. Kursledare är Johannes Källman. Priser inkl. moms  (år 2018)  lördag- söndag 1 500 kr (företag 1 875)

Livets principer
Konsten att leva! Vi går djupare in på hur vi kan använda de 17 stegen/principerna i vårt dagliga liv och hur de kan tillföra kreativitet, personlig utveckling och glädje i vårt liv. Principerna ger en djupare förståelse för både arbete, projekt och relationer. För livskonstnärer! Kursstart våren 2017! Kursen Livets Principer© är utvecklad av Johannes Källman.

Kärlek – Kama
Principernas som vårt redskap för att älska det vi gör, oss själva och befria oss från rädsla för förluster!
Kärlek utan villkor, krav och rädslor i konsten och livet! Johannes Källman är lärare. Kursen Kärlek – Kama©  är utvecklad av Curt Källman.

Resurser – Artha
“Vad har pengar med rikedom att göra?” Hur kan vi använda konsten och de 17 principerna för att leva ett “rikare liv”!
Om att uppfylla våra önskningar, ta vara på våra resurser och kreativa energi! Johannes Källman är lärare. Kursen  Resurser – Artha©  är utvecklad av Curt Källman.

Självförverkligande – Dharma
Vår inre potential är större än vad vi någonsin kan tro! Principerna och skapandet ger oss konkreta verktyg för att lära känna oss själva, hitta de viktiga målen och en djupare mening i livet. Johannes Källman är lärare. Kursen Självförverkligande – Dharma©  är utvecklad av Curt Källman.

Frihet – Moksha
Principernas väg till Frihet från ett begränsat liv och tänkande! Vi går igenom de viktigaste orsakerna till varför vi känner oss begränsade i måleriet och hur vi kan ta bort dessa begränsningar! Konsten som en nyckel till ett friare liv! Johannes Källman är lärare. Kursen Frihet – Moksha© är utvecklad av Curt Källman.

Livets fyra drivkrafter
Kombinerade teman. Principernas och konstens väg till Kärlek, Resurser, Självförverkligande och Frihet!Johannes Källman är lärare. Innehållet bygger på fyra grundpelare från den vediska filosofin. Kursen Livets fyra Drivkrafter© är utvecklad av Curt Källman.blog1

Fördjupningskurser – innehåll

För dig som gått grundkursen och fortsättningskursen. Kursledare är Johannes Källman. Priser inkl. moms  (år 2018)  lördag- söndag 1 500 kr (företag 1 875)

Skaparkrafterna – Konstens Vedangor
Kursen innefattar begreppen Utryckbehov, Kunskap, Transformation, Reflektion, Möt dig själv och Expansion. Kursinnehållet fördjupas i relation till livet, konsten och de 17 principerna. Lärare är Johannes Källman, Gunnar Strandh eller Maija Pitz Koponen. Skaparkrafterna – Konstens Vedangor© är utarbetad av Curt Källman.

Skaparen i människan 
Skaparkraften….vår drivkraft, inre resurser och skaparglädje lockar fram “skaparen” inom oss!
Hur vi kan använda vår unika potential  för att leva ett mer kreativt liv! Kursens andra del fokuserar på nuet, helheten mellan uppbyggande, transformerande och nedbrytande krafter. Innehållet är baserat på Curt Källmans program med De Artonde och Nittonde tilläggen. Dessa begrepp är inga nya principer utan ett fördjupningsprogram inom Vedic Art.

Material till kurserna

Ta gärna med färgpenslar, mindre dukar, ritblock, pennor och anteckningsbok.
Det kommer finnas möjlighet att måla i mindre format vid bord. I vissa fall kan det finnas tillgång till ateljé med stafflier.  

Curt Källmans metod