Vedic Art för barnfamiljer

Kursledare
Rinnie CrosslerTid
vecka 28 (6-13 juli 2019)

Grundkursen
Grundkursen är öppen för alla. Barn och vuxna i alla åldrar.

Fortsättningskursen
Fortsättningskursen är öppen för dig som har färdigt hela grundkursen.

Praktiskt upplägg
Ateljéplats med staffli ingår. De första dagarna ritar och målar vi i mindre format. Sedan expanderar vi!

Tider
Kurserna startar lördagar kl 19:00. Kursveckan slutar på lördag kl 12:30.

Priser för en kursvecka

Grund eller fortsättningskurs.

Vuxen 2 500 kr.

Pensionär 2 100 kr.

Företag 3 125 kr

Barn upp till 12  år gratis.

Ungdom 13-17 år, 1 250 kr

Vid anmälan
Uppge namn och personnummer på samtliga anmälda samt vald kursvecka. Specificera också vilka anmälda som är vuxna respektive barn.

Familjen går hela kursen tillsammans
Kursen är en gemensam upplevelse för familjen. Barn får inte lämnas ensamma i kurslokalen utan tillsyn av föräldrar. Föräldrar är ansvariga för sina barns hälsa, säkerhet och välbefinnande på kursen. Alla som deltar i kursen måste ha en giltig hemförsäkring.

 MENY

KURSÖVERSIKT

GRUNDKURSER

FORTSÄTTNINGSKURSER

TEMA- OCH FÖRDJUPNINGSKURSER

KVÄLLSKURSER

barnkurs Joannas bild

 


Curt Källmans metod