Ordningsregler

Förhållningssätt i kurslokalerna på Öland


Lugn och ro i ateljén

Endast korta dämpade samtal är tillåtna i kurslokalerna. Men vi har inget krav på tyst total tystnad. På lördagar är det dock mer ljud på grund av städning och annan aktivitet i kurslokalerna vid ankomst och avresa.

Integritet

Kommentera  inte eller ställ frågor om andra kursdeltagares målningar. Man ska få vara i fred i sin process. Lärarnas på kursen finns till hands för att stötta vid behov av samtal och vid frågor.

Vår ateljeplats

Vi ska få vara i fred vid vår ateljeplats. Låt de som målar vara i fred genom att inte gå in på de individuella målarplatserna. Personer som målar ska inte  bli störda i sin process.

Allergivänligt

Inga hundar i kurslokalen. Allergifria pudlar, som är helt tysta och inte skäller kan i vissa fall få “dispens”. Starka parfymer och rökelser undanbedes

Rökfritt

All rökning ska ske utanför kurslokalen samt utanför innergårdens område.

Inga oljefärger /sprayfärger i kurslokalerna

På grund av lukten.

Besök endast vissa tider

Vi tar endast emot gäster i kurslokalerna på fredag eftermiddag. Andra tider enligt överenskommelse. Besökare måste alltid informeras om reglerna som gäller i lokalerna.

Curt Källmans metod