Om Vedic Art

Fröet till Vedic Art såddes för många år sedan då konstnären Curt Källman började sin inre resa för att hitta ett kravlöst sätt att uttrycka sig på målarduken. Vedic Art är en metod och ett pedagogiskt förhållningsätt som utarbetades av den svenske konstnären Curt Källman (1938-2010).En viktig del av metoden är “De 17 Vediska Principerna för konsten och livet”. Curt Källman fick namnen på dessa 17 principer år 1974 av den indiske meditationsläraren Mahrishi Mahesh Yogi. Curt fick endast principernas namn från den vediska kulturen. Alla tolkningar, övningar och förhållningsätt utarbetade Curt själv under 1970- och 80-talet.

Curt Källman skapade också namnet Vedic Art. Vedic Art är en modern svensk metod och grundades formellt som en utbildning i Sverige år 1988. Vedic Art© är ett skyddat varumärke. Curts Källmans son Johannes Källman och Vedic Art Sverige© äger alla namnrättigheter och varumärkesrättigheter för Vedic Art inom EU.

Det enda sättet att få tillgång till Vedic Art och de 17 principerna är att gå en Vedic Art-kurs för en Vedic Art-lärare.

Vedic Arts officiella internationella hemsida är vedicart.com

De 17 principerna

Vedic Arts grund är de 17 principerna. Principerna underlättar skapandet, tar bort motstånd i processen och gör det lätt att ta fram vår inre kreativitet. Grundsynen är att vi alla har stor skaparkraft och kunskap inom oss själva från födseln.

Måleriet ett viktigt redskap för att plocka fram dessa inre resurser, så att de kan användas på ett konkret sätt i både livet och konsten.

Konsten och livet

Under kurserna får vi i stället verktyg för att själva utforska vårt skapande uttryck. Ofta upplever vi att vi själva utvecklas lika mycket som vårt måleri under resans gång. Ofta kan vi erfara en djupare känsla av förening mellan oss själva och våra bilder. Det blir ett djupt personlig möte mellan skapare och skapelse. Principerna har ofta blivit beskrivna som en karta eller kompass som vi kan praktisera på ett individuellt sätt. De är pedagogiska och fungerar som enkla redskap som vi kan använda i vårt skapande.

Ingen lärare berättar för oss hur vi ska måla – det upptäcker vi själva!

Måla bortom tanke och intellekt

Konstnärer har i alla tider längtat efter att kunna uttrycka sig personligt och i sitt skapande förmedla sin egen sanning. Vi vill kunna uttrycka vårt innersta jag. När vi skapar utan ansträngning är det lätt att glömma bort tid och rum. Vi blir närvarande i nuet och börjar uttrycka oss själva, inte bara stress och idèer. En resa har börjat mot att hitta vårt eget skapande uttryck. Det handlar mer om att öppna seendet, än att träna handen och måleritekniken.

Bortom alla begränsningar finns det kunskap, skönhet och glädje som väntar.

Kravlöst

Ingen lärare bedömer oss eller ställer krav på en Vedic Art-kurs. Vi kan utvecklas i vår egen takt och hitta ett personligt sätt att förhålla oss till skapandet. Vi kan komma till en kurs utan att ha hållit i en pensel tidigare.

Och vi upptäcker att vi faktiskt kan uttrycka oss!

Flow och Mindfullness

Inom den moderna vetenskapen talar man om begreppet flow. Den känsla som musikern har på scenen eller slalomåkaren i spåret, när allt går perfekt! Dessa upplevelser kan vi också få genom skapande, när vi övervinner utmaningar och hittar nya uttryck. Stunderna när vi glömmer tid och rum och skapandet bara flyter på, är underbara. Vi kan erfara det som ofta kallas mindfullness.

En stark närvaro i nuet bortom tid och rum och intellektets begränsningar.

Nå din skaparglädje och drivkraft

Den spontana glädje och lycka vi kan känna när vi själva har skapat något slår det mesta! Inom Vedic Art fokuserar vi på att ta tillvara drivkraften och glädjen i skapandet. Så länge vi känner en längtan att uttrycka oss, så kommer vi att fortsätta utvecklas.

Att ta till vara drivkraften har därför alltid högre prioritet än att öva teknik.

Grundsyn

Vedic Art står för skapande, befriat från hierarkier. Det vi uttrycker är alltid värt respekt och inget är rätt eller fel, bättre eller sämre. Respekt för individens integritet är ett nyckelord. På en kurs blir vi inte värderade eller bedömda.

Vi kan alla använda de personliga resurser som vi har, för att uttrycka något som är viktigt och sant för oss själva.

En fristående metod

Vedic Art är helt religiöst och politiskt oberoende. Vedic Art är ingen organisation eller förening utan en metod, som vi kan använda för skapa.

Principerna kan vi använda, oavsett vilka trosuppfattningar eller livsåskådningar vi har.

MENY
VEDIC ART – CURT KÄLLMANS METOD
CURT OCH JOHANNES

 


!cid_A4D2ACE9-6EFC-4F23-86D6-660BE5613DD7

Curt Källmans metod